နာမည္ႀကီးဇာတ္လမ္း Bridgertonကိုေက်ာ္ၿပီး Netflixရဲ႕ အေကာင္းဆုံးဇာတ္လမ္းျဖစ္လာတဲ့ Squid game

နာမည္ႀကီးဇာတ္လမ္း Bridgertonကိုေက်ာ္ၿပီး Netflixရဲ႕ အေကာင္းဆုံးဇာတ္လမ္းျဖစ္လာတဲ့ Squid game

သူတို႔က “Bridgerton” ကိုဘယ္ေလာက္အနိုင္ယူလဲ! ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာခန႔္မွန္းမႈမ်ားအားလုံးအၿပီးတြင္ Squid Game သည္ streaming platform ၏အႀကီးမားဆုံးစီးရီးျဖစ္သည္ဟု Netflix ကိုယ္တိုင္တရားဝင္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

Netflix သည္မၾကာေသးမီက၎တို႔၏တရားဝင္တြစ္တာအေကာင့္၌ဇာတ္လမ္းတြဲနမူနာႏွင့္အတူသတင္းႀကီးကိုေၾကျငာခဲ့သည္။ Squid Game သည္ပရိသတ္ ၁၁၁ သန္းကိုတရားဝင္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး၎သည္ကြၽန္ုပ္တို႔၏အႀကီးမားဆုံးစီးရီးစတင္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။

Squid Game သည္ေတာင္ကိုရီးယား၌သာမကနိုင္ငံေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ရွိ Netflix ၌“ Top 10” ဇယားတြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာရပ္တည္ေနခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ယခင္က နာမည္အႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ Bridgerton ထပ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္း၏ပြဲ ဦး ထြက္ႏွင့္အတူ Bridgerton သည္ ပရိတ္သတ္၈၂ သန္းသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ Squid Game သည္ ပရိတ္သတ္ ၁၁၁ သန္းထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး Bridgertonထက္ ၂၉ သန္းပိုမ်ားကာ dystopian ဇာတ္လမ္းတြဲ၏အထင္ကရအေမြကိုပိုမိုခိုင္ၿမဲေစသည္။

Netflix ၏ေၾကျငာခ်က္အၿပီးတြင္ Squid Game ပရိသတ္မ်ားသည္သူတို႔၏စီးရီး၊ Netflix ႏွင့္၎တြင္ပါ ၀ င္ခဲ့ေသာသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအားလုံးကိုဂုဏ္ျပဳစကားမ်ား ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။

Squid Game သည္ၾကည့္ရႈသူ ဦး ေရ၊ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အဆုံးမဲ့ခန႔္မွန္းမႈမ်ားစံခ်ိန္ခ်ိဳးၿပီးရက္သတၱပတ္မ်ားစြာအၾကာတြင္ Squid Game သည္ထိပ္တန္းတြင္တရားဝင္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

Netflix၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ Squid Game ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႕အားဂုဏ္ယူလိုက္ပါသည္။