၈လၾကာသည္ထိ ေက်ာင္းပိတ္ထားၿပီး ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာင္းရွိအိမ္သာထဲကေန င႐ုတ္သီးပင္ေပါက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ရယ္ေမာေနရ

၈လၾကာသည္ထိ ေက်ာင္းပိတ္ထားၿပီး ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာင္းရွိအိမ္သာထဲကေန င႐ုတ္သီးပင္ေပါက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ရယ္ေမာေနရ

ယခုျဖစ္စဥ္ကေတာ့ တ႐ုတ္နိုင္ငံရွိ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဝန္းထဲတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။တစ္ေန႕တြင္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းဝန္းထဲ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သန႔္ရွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ သန႔္စင္ခန္းသို႔ သြားရာက္သည့္အခါမွ မထင္မွတ္ပဲ အိမ္သာထဲကေန အပင္တစ္ပင္ေပါက္ေရာက္ေနသည္ကို အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ေက်ာင္းသားေလးသည္ အစပိုင္းတြင္ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္ရာ ပန္းပင္ေလးလားဟု ထင္ခဲ့ေသာ္လည္း အပင္မွ အသီးေလးကိုေတြ႕ေတာ့မွ င႐ုတ္ပင္မွန္းသိခဲ့ရသည္။

ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ျမင္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေက်ာင္းသားေလးသည္ ပုံရိုက္ကာ လိုင္းေပၚတင္လိုက္သည္။ထို႔ေနာက္ အျခားအတန္းေဖာ္ေက်ာင္းသားမ်ား အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ရေအာင္ဆိုၿပီး င႐ုတ္ပင္ေလးအား ဆြဲႏႈတ္ထုတ္ပစ္ခဲ့သည္။
အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားေလးမ်ားမွလည္း ထိုအျဖစ္ကို ေသခ်ာမေတြ႕လိုက္ရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ထိုင႐ုတ္သီးကိုအား ဟင္းခ်က္သည့္အခါ ထည့္ခ်က္ပါလားဆိုၿပီး စေနာက္ကာ ျပက္ရယ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။