တြင္းထဲကေရ (၇) ခြက္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ရည္းစားရသြားေစမည့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေရတြင္းႀကီ

တြင္းထဲကေရ (၇) ခြက္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ရည္းစားရသြားေစမည့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေရတြင္းႀကီး

ေလာကႀကီးတြင္ ထူးဆန္းၿပီး အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနကာ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမွ Cu Lao Chamကြၽန္းရွိ ႏွစ္ေပါင္း၂၀၀ ၾကာထိ တည္ရွိေနေသးေသာ ၅မီတာအနက္ရွိ ေရတြင္းတစ္တြင္းသည္ အလြန္ထူးျခားေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ား၏အာ႐ုံကို ဆြဲေဆာင္ထားသည္။

ေရတြင္းႀကီးသည္ မိုးေခါင္ၿပီး ေရမ်ားခန္းေျခာက္သည့္ခ်ိန္လွ်င္ပင္ ေရကမျပတ္ ေသာက္သုံးနိုင္ေသးၿပီး စိတ္ကိုၾကည္လင္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ထိုေရတြင္းထဲမွ ေရ ၇ ခြက္တိတိေသာက္ပါက ခ်စ္သူရည္းစားရနိုင္ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားကေတာ့ ၉ ခြက္တိတိေသာက္ရကာ အနည္းငယ္ေလး ပိုေသာက္မိပါက အႀကံစည္ မေအာင္ျမင္နိုင္ပါ။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ ကံေကာင္းေစရန္ ေရေသာက္ျခင္းျဖင့္ ဆုပါေတာင္းၾကၿပီး ေရတြင္း၏ထူးျခားမႈမွာ တျဖည္းျဖည္း နာမည္ႀကီးလာခဲ့သည္။